Kan jag applicera färgen??

Ja du behöver inte inneha expert kunskaper för att applicera A40 eller E30. För stora ytor rekommenderar vi att du anlitar en färgentreprenör, men för små ytor är det enkelt att använda internt

Behöver jag en specialutrustning för att applicera färgen?

Nej. EN standardrulle är allt som behövs.

Hur förbereder jag ytan?

Tvätta, avfetta och avlägsna eventuella lösa föremål. I vissa fall kan det vara nödvändigt att blästra eller etsa ytan ren.

Behöver jag använda en Primer?

Om golvet, betong, trä, etc. är bart, är en primer ytterst viktig och ska alltid användas.

Vad händer om golvet redan är målat?

Om den aktuella ytan är målad och i gott skick, behöver den endast rengöras noggrant innan A40 eller E30 kan appliceras direkt på denna.

Hur vet jag om nylagd betong är klar att målas över?

Vi rekommenderar antingen Statclear A50 eller Electroguard A40 för användning på väggar. Vi kommer alltid att fråga om det är nödvändigt att måla väggarna, ett ESD-målat golv bör vara tillräckligt, men om du också vill måla väggarna är antingen A50 eller A40 idealiskt.

Vad händer om golvet redan är målat?

Nylagd betong kan fortfarande vara under härdning 6 månader efter läggningen. Betongen ska helst lämnas tills den är fullständigt härdad innan färgen appliceras. Om detta inte möjligt kommer en speciell fuktresistent primer att krävas före appliceringen av A40 eller E30.

Hur vet jag om nylagd betong är klar att målas över?

Ny betong kan målas över med användning av standard primer när fuktnivån är under15%. När nivån är högre, kommer en speciell fuktresistent primer att krävas

Krävs en minimum temperaturnivå för att applicera färgen?

Applicera inte färgen om temperaturen i byggnaden är under 10°C. Låga temperaturer påverkar torknings-och härdningstider.

Vilken är den idealiska temperaturen för att applicera färgen?

Den idealiska temperaturen skulle vara 20°C men allt över 15°C är okay. En varm, väl ventilerad byggnad kommer att bidra till torknings/härdningsprocessen

 

Varför två skikt av A40 / E30?

Två skikt ger en mer konsekvent ESD-läsning, det ger större hållbarhet och blir mer estetiskt tilltalande.

Vilken färg bör jag använda, A40 eller E30?

A40 kommer att vara lämplig för de flesta tillämpningarna. Om du kommer att använda färgen på områden med stark trafik eller där varaktigheten  kommer att testas, kommer E30 att vara det perfekta valet.

Hur lång tid tar det för varje skikt att torka.

Detta beror i hög grad på temperatur / ventilation, men i snitt kan du återbehandla med A40 efter 8-10 timmar och på E30 efter 10-12 timmar. Vi rekommenderar att helst 24 timmar förflyter mellan skikten, men vi att tidsbrist inte alltid tillåter att detta är möjligt.

Behöver jag jorda golvet?

Vi rekommenderar att du jordar golvet var 111m². Det är inte alltid nödvändigt på mycket stora golvytor, men vi föreslår att det är en god idè. Vi kommer att tillhandahålla limbindad koppartejp kostnadsfritt för att jorda golvet.

Jordar ja golvet med användning av ett nätsystem?

Det är inte nödvändigt. Du behöver bara 10cm tejp per 111m² för att verkligen vara på ytområdet. Den kan döljas i ett hörn, under en maskin eller var som helst på golvet, men behöver anslutas till en jordningspunkt.

Hur jordar jag golvet?

Koppartejpens ände måste föras in i en jordningspunkt. Detta kan vara en bar stålsstav eller en specifik jordbox som är kopplad till jord inom byggnadens elsystem. De flesta företagen kopplar boxen till jord i en stickkontakt. Vänligen säkerställ att endast en kvalificerad tekniker hanterar jordningen av ett uttag.

Efter hur lång tid kan jag gå på / förflytta maskiner på en behandlad yta?

Vi rekommenderar 24 timmar. Vi skulle rekommendera att helst 72 timmar förflyter  för att låta färgen härda fullständigt och ge en starkare yta, men vi förstår att detta inte alltid är möjligt på grund av tidsbrist.

Hur vet jag om färgen skyddar?

Du måste testa golvet med användning av en Ytresistansmätare. Dessa är lätta att få tag i. Edson kan tillhandahålla en om nödvändigt.

Vilken är specificeringen som golvet måste motsvara?

IEC 61340-5-1/2

Är färgen konduktiv?

Färgen är inom området för Statisk-Dissipativ färg. Detta krävs för de flesta golv. Folk använder termen konduktiv men behöver i verkligheten ett statiskt-dissipativt golv.

Hur rengör jag golvet?

Ett standard rengöringsmedel duger bra. Var god säkerställ att det inte innehåller vax eftersom detta skulle belägga och isolera golvet. Låt inte vattenpölar bildas på golvet efter rengöringen, så detta kan skada färgen. Allt överflödigt vatten ska torkas upp omedelbart.

Vad ska jag göra om färgen skadas i tiden? Behöver jag avlägsna den och börja om igen?

Nej. Du behöver bara rengöra det existerande golvet och reparera. Det nya skiktet kommer att passa in i den existerande färgen.

Om jag har frågor som inte ställts här?

Var god ring eller skicka e-post. Vi har många års teknisk erfarenhet bakom oss och svarar gärna på dina frågor. Vi bits inte!